Drepturi salariale publicare 30.09.2020

Lista funcţiilor din cadrul Unității de Asistență Socială Popești,  în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice publicat in data de 30.09.2020

Nr.de înregistrare:
Data: 31.03.2020

Nr.crt. Funcţia Studii Grad Gradația SALARIU DE BAZA Numar posturi ocupate
1 Asistent medical șef PL principal 5 5914 1
2 Asistent medical PL principal 5 4859 3
3 Asistent medical PL principal 4 4740 4
4 Asistent medical PL principal 3 4624 1
5 Asistent medical PL principal 2 4403 1
6 Asistent medical PL 3 4564 2
7 Asistent medical PL 2 4346 1
8 Asistent medical PL 1 4139 1
9 Asistent medical PL 0 3850 2
10 Asistent social S principal 5 6223 1
11 Asistent social S 2 4028 1
12 Bucătar M 5 3434 1
13 Bucătar M 4 3395 1
14 Bucătar M 2 3210 1
15 Contabil șef S II 6270 1
16 Director S II 7079 1
17 Economist S IA 4 4874 1
18 Fiziokinetoterapeut S 2 5535 1
19 Infirmieră M 5 3279 8
20 Infirmieră M 4 3199 7
21 Infirmieră M 3 3120 2
22 Infirmieră M 2 2954 2
23 Infirmieră M 1 2931 4
24 Infirmieră M 0 2726 3
25 Magaziner M 5 3418 1
26 Medic S 5 7628 1
27 Medic S 5 15256 1
28 Muncitor calificat I M 5 3620 3
29 Muncitor necalificat M 5 2627 1
30 Referent S II 1 4076 1
31 Sora medicala M 5 3527 1
32 Spalatoreasa M 5 2905 1
33 Spalatoreasa M 2 2616 1
Total 62
     În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din  cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Popești,  cu următoarele precizări:
a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conform tabelului de mai sus;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus;
spor condiții grele (15% din salariu de bază)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
spor de tura (15% din salariul de bază),spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal                                             
spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale(100% din salariul de baza) conform art.38 alin. (2) lit.a , Cap.2,Art2 (1) din Legea nr.153/2017                                           
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, modificata prin 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative “în anul 2019, personalul din cadrul instituţiei va  beneficia de vouchere de vacanta in conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, în valoare de 1.450 lei  pentru  un salariat;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia
conform art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018, modificata prin 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative ” Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2019.”
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora – nu este cazul; 
(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora:
conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017,  suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.                                                                                                                                                                                         

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>