Drepturi salariale publicare 31.03.2020

               UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPEȘTI
Lista funcţiilor din cadrul Unității de Asistență Socială Popești,  în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice publicat in data de 31.03.2020
       Nr.de înregistrare:
Data: 31.03.2020
Nr.crt. Funcţia Studii Grad Gradația SALARIU DE BAZA Numar posturi ocupate
1 Asistent medical șef PL principal 5 5914 1
2 Asistent medical PL principal 5 4859 3
3 Asistent medical PL principal 4 4740 4
4 Asistent medical PL principal 3 4624 1
5 Asistent medical PL principal 2 4403 1
6 Asistent medical PL 3 4564 2
7 Asistent medical PL 2 4346 1
8 Asistent medical PL 1 4032 1
9 Asistent medical PL 0 3850 2
10 Asistent social S principal 5 4982 1
11 Asistent social S 2 4028 1
12 Brancadier M 5 2890 1
13 Bucătar M 5 3434 1
14 Bucătar M 4 3395 1
15 Bucătar M 2 3210 1
16 Contabil șef S II 6270 1
17 Director S II 7079 1
18 Economist S IA 4 4874 1
19 Infirmieră M 5 3279 8
20 Infirmieră M 4 3199 6
21 Infirmieră M 3 3120 2
22 Infirmieră M 2 2954 3
23 Infirmieră M 1 2931 3
24 Infirmieră M deb 4 3083 1
25 Infirmieră M deb 0 2537 3
26 Magaziner M 5 3418 1
27 Medic S 5 7628 1
28 Medic S 5 15256 1
29 Muncitor calificat I M 5 3620 3
30 Muncitor necalificat M 5 2627 1
31 Referent M II 0 3694 1
32 Sora medicala M 5 3527 1
33 Spalatoreasa M 5 2905 1
34 Spalatoreasa M 2 2616 1
Total 62
     În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din  cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Popești,  cu următoarele precizări:
a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conform tabelului de mai sus;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus;
spor condiții grele (15% din salariu de bază)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
spor de tura (15% din salariul de bază),spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal                                             
spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale(100% din salariul de baza) conform art.38 alin. (2) lit.a , Cap.2,Art2 (1) din Legea nr.153/2017                                           
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, modificata prin 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative “în anul 2019, personalul din cadrul instituţiei va  beneficia de vouchere de vacanta in conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, în valoare de 1.450 lei  pentru  un salariat;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia
conform art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018, modificata prin 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative ” Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2019.”
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora – nu este cazul; 
(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora:
conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017,  suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.                                                                                                                                                                                         
conform art. 34, alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, modificata prin 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, conform cărui, alin (2), “Începand cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor,primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>