NOU – Drepturi salariale publicare 31.03.2019

               UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPEȘTI

         

Lista funcţiilor din cadrul Unității de Asistență Socială Popești,  în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice publicat in data de 31.03.2019

Nr.de înregistrare:
Data: 29.09.2017

Nr.crt.

Funcţia

Studii

Grad

Gradația

SALARIU DE BAZA

Numar posturi ocupate

1

Asistent medical șef

PL

principal

5

5914

1

2

Asistent medical

PL

principal

5

4859

2

3

Asistent medical

PL

principal

4

4740

1

4

Asistent medical

PL

principal

3

4624

4

5

Asistent medical

PL

5

4796

1

6

Asistent medical

PL

3

4564

2

7

Asistent medical

PL

2

4346

2

8

Asistent medical

PL

debutant

0

3750

2

9

Asistent social

S

principal

5

4664

1

10

Asistent social

S

0

3287

1

11

Brancadier

M

5

2496

1

12

Bucătar

M

5

2752

3

13

Bucătar

M

2

2641

1

14

Director

S

II

6977

1

15

Economist

S

IA

3

4427

1

16

Infirmieră

M

5

2706

7

17

Infirmieră

M

4

2639

3

18

Infirmieră

M

3

2575

4

19

Infirmieră

M

2

2427

2

20

Infirmieră

M

1

2380

1

21

Infirmieră

M

0

2313

2

Infirmieră

M

debutant

5

2531

1

Infirmieră

M

debutant

4

2474

1

22

Infirmieră

M

debutant

0

2288

3

23

Magaziner

M

5

2791

1

24

Medic

S

5

7628

1

25

Muncitor calificat I

M

5

3032

3

26

Muncitor necalificat

M

5

2360

1

27

Referent

M

II

0

3278

1

28

Sef serviciu

S

II

5982

1

29

Sora medicala

M

5

2986

1

30

Spalatoreasa

M

5

2519

1

31

Spalatoreasa

M

2

2258

1

Total

 

59

     În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din  cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Popești,  cu următoarele precizări:
a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conform tabelului de mai sus;                                                 
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus;
spor condiții grele (15% din salariu de bază)conform OMS 547/2010 Anexa 3,punct B19
spor de tura (15% din salariul de bază),spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal
spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale(100% din salariul de baza) conform art.38 alin. (2) lit.a , Cap.2,Art2 (1) din Legea nr.153/2017
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora:
conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, în anul 2019, personalul din cadrul instituţiei va  beneficia de vouchere de vacanta in conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, în valoare de 1.450 lei  pentru  un salariat;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia
conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, se acordă lunar indemnizaţia de hrană prevazută de art.18, alin (1) din Legea nr. 153/2017, reprezentând a 12-a parte din doua salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Aceasta  se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora – nu este cazul;
(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora:
conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017,  suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.
conform art. 34, alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, conform cărui, alin (2), începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,  de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>